Kurilské jezero

Kurilské jezero

Letí se vrtulníkem MI-8, je maximálně pro 22 osob. Po celou dobu exkurze vás doprovází průvodce který i v průběhu letu seznamuje o místech které prolétáte. Během letu je možno fotografovat. Vylétá se přibližně okolo 9 -11 hod dopoledne podle počasí, návrat je ve večer po 21 – 22 hodině. K místu odletu vás odveze z PK autobus a nazpět taktéž. Let na Kurilské jezero trvá asi okolo 1 hodinu 20 minut.

Po příletu na Kurilské jezero bude provedeno poučení inspektorem který vás bude po celou dobu dvouhodinové exkurzi doprovázet a vyprávět o tomto vyjímečném místě. Je ozbrojen a odpovídá za vaši bezpečnost. Na jezeře uvidíte medvědy lovící rybu. Jak medvědice s medvíďaty, dorůstající medvědy tak i zdatné vyspělé samce. Zde je pro ně přímo ráj. Nachází se jich tu velké množství jak na břehu tak i v jezeře. A nemluvě o lososu něrce, té jsou tu miliony. Mezi další zvířecí zástupce tu v korunách stromů a u hnízd posedávají orli běloramenní, běloocasí a skalní kteří zde také hnízdí. Nacházejí se zde také velké mnohatisícové kolonie hnízdících ticho-oceánských racků.

Nad  protějším břehem se tyčí nad horizontem tmavě hnědočervený konus vulkánu Ilinského. Při exkurzi se chovat disciplínovaně a řídit se pokyny inspektora. Po zakončení exkurze na Kurilském jezeře je podán oběd. Po krátké přestávce následuje 25 minutový přelet k termální řece Chodutce. Letí se přes dvě velké jezera které naplňují kalderu vulkánu Ksudač. Je na něj krásný pohled. Řeka Chodutka je nejznámější termální řeka poloostrova. Termální voda v řece dosahuje teploty od 49 do 37°С, voda má křemičité složení a je léčivá. Teplá část řeky má délku asi 1 km. Zde je asi hodinová zastávka a dostatek času na odpočinek a okoupaní. Exkurze končí a po ní se otdud odlétá nazpět. Doba letu okolo 45 minut. Na tuto exkurzi je nutné vzít sebou ručník a plavky. Ideální období ze 100% zárukou uvidět větší množství medvědů je od konce července do první poloviny září. Tuto exkurzi vám doporučuji, je opravdu velmi zajímavá. Velmi obohatí váš pobyt na Kamčatce na který budete dlouho vzpomínat.

Podrobněji jsou tyto všechny vulkány popsány v sekci   Zajímavá místa – vulkány jižní Kamčatka

Termální řeka Chodutka je podrobněji popsána v sekci  Zajímavá místa – Termální prameny

Kurilské  jezero patří k hojně navštěvovanému místu Kamčatky. Zde uvidíte tolik medvědů, že se vám tomu nebude chtít věřit. Nachází se v jižním cípu Kamčatky, je součástí přírodního parku Južno – Kamčatskij. Od roku 1996 je zařazeno do chráněných území UNESCA. Plocha jezera je okolo 77 km², maximální hloubka je 316 m a výška hladiny se nachází 80 m nad hladinou moře. Jezero je sopečného původu a vzniklo po silné erupci, tak jako všechny ostrovy nacházející se v  jezeře. Je jich tu několik. Srdce Alaida, Čajačij, Nizkij a souostroví Saman.

Na jezeře se nachází dvě základny NP.  Kordon Ozernoj a kordon Travnoj. Jsou tu i ubytovací prostory pro turisty v chatkách  nebo stanech. Také jídelna z kuchyní pro omezený počet návštěvníků. Na obou kordonech se nachází pozorovací stanoviště. Mimo tyto dvě je zde ještě jedno, Kamčat NIRO. Slouží pro zjišťování počtu táhnoucí ryby. Nedaleko od jezera je na severu vidět aktivní vulkán Ilinský má výšku 1578 m. Lávové potoky z jeho úpatí se táhnou až do jezera a vytváří několik malých poloostrovů. Asi 20 km jižně od jezera se nachází aktivní vulkán Kambalný.

V okolí jezera se nachází na několika místech kuriózní útvary světlé pemzy. Tyto neobvyklé útvary, které vypadají jako obří obrácené lodě mají tloušťku okolo 150 m a výšku 50 – 70 m. Jsou světle žluté barvy a nazývají se Kuthiny baty. Velmi kontrastně barevně působí s okolním zeleným lesním porostem.

Jezero je také velmi zajímavé tím, že do něho vtéká mnoho říček ale pouze jen jedna řeka z něho vytéká do Ochotského moře. Nazývá se Ozernaja. Po této řece tu ročně putuje se vytřít velké množství endemického losose, jezerní něrky. Podle odhadů je to od 8 – 12 milionů kusů. Táhnout začíná už ve druhé polovině července a tah trvá skoro až do poloviny měsíce září. V tu dobu přitahuje do těchto míst nejenom mnoho rybářů a turistů ale především velké množství medvědů. Je to nepředstavitelný ráj pro medvědy.

V tuto dobu  se na jezeře a v jeho okolí vyskytují tisíce medvědů. Na březích jezera je běžně vidět na malé ploše 50 až 200 kusů medvědů. Jak medvědice s mláďaty tak i odrostlé medvědy a zdatné samce. Všichni tu spokojeně loví něrku v jezeře a žijí pospolu mírumilovně bez jakýchkoliv konfliktů. Na člověka si už také zvykli. Přilétají zde fotografové z celého světa kteří se nachází volně na břehu jezera po celý den, nijak chráněni. Mačkají jen spoušť svých fotoaparátů za dohledu ozbrojeného inspektora.

Pro turisty a fotografy, kteří tu pobývají více dnů se pořádají vyjížďky na motorové lodi po jezeře. I turisté, kteří zde přilétají na jednodenní exkurze prochází po břehu za doprovodu inspektora a medvědi se nachází jen několik málo metrů od nich. Také se zde nachází speciální pozorovatelny. Jsou to velké klece které jsou navýšené nad okolním terénem. Z nich můžete zcela bezpečně dlouhé hodiny bez obav nebezpečí pozorovat dlouhé hodiny tyto nenasyty. V tuto dobu se zdržuje v okolí jezera mimo medvědů na 700 orlů běloramených, přibližně 150 orlů běloocasých a asi 50 orlů skalních, kteří zde také hnízdí. Je tu vidět také mnoho lišek, rosomáků, hranostajů, hrabošů a také říční vydry. Vyskytuje se tu několik druhů kachen, vrány, krkavci, zpěvné ptactvo a jiní zástupci vodního ptactva. Nachází se zde celé hnízdící kolonie racka ticho oceánského čítající stovky tisíc jedinců. Kurilské jezero patří k světovým unikátům. Je o něho velký zájem a ročně ho navštěvuje velké množství turistů a fotografů.

Videa na youtube.com: 123456

▲Nahoru na stránku▲

Nejnovější příspěvky