Kamčatský kraj


Kamčatský kraj a město  Petropavlovsk Kamčatský a okolí

Kamčatský kraj je federální subject Ruské federace,je součástí Dálně východního okruhu. Vznikl k 1.červenci 2007 sloučením Kamčatské oblasti a Korjackého autonomního okruhu. Kraj se dělí na 2 okresy a 11 oblastí – rajony. Celý kraj měl v době sloučení 358 800 obyvatel. Hlavním městem zůstal Petropavlovsk Kamčatský (PK).

Samotné město se nachází na jihovýchodní části poloostrova, na severním okraji Avačínského zálivu a kopíruje po celé délce jeho pobřeží směrem k východu, měří přibližně 25 km. Po městě se možno přemísťovat pomocí autobusů a mikríků, tak jsou zde nazývány málé dodávkové automobily pro 7-10 pasažérů. Místními je nazýváno děrevnja. Město je ze všech stran obklopeno horami a vulkány. Na severu nad městem se nachází tzv.nazývané místními, domašnye vulkány-Avačínská skupina vulkánů. Když to vezmem od východu, tak  je to vulkán Kozelský, potom aktivní v.Avačinký a v.Korjacký a malé v.Aag a v.Arik. Z jihu přes celý záliv se nachází Viljučinsk a za ním se tyčí vulkán Viljučínský po jeho levé straně je vidět v.Mutnovský a z pravé v.Gorely. Jelikož město leží na břehu zálivu je zde i mnoho přístavů přes které se prostřednictvím lodní dopravy dostává většina veškerého zboží. Ostatní zboží se sem dostane jen letecky. Kamčatka není propojena s pevninou žádnou komunikací. I město je velmi špatně řešeno co se týče komunikací, páteř tvoří dvě hlaní cesty procházející přes celý Petropavlosk. Je to tím, že nebylo počítáno s tak velkým rozšířením do budoucna. Je zde mnoho aut, parkovacích míst nedostatek. Letiště se nachází v nedalekém Jelizovu které je vzdálené asi 35 km. Zástavbu města většinou tvoří ho většinou 3 až 5 patrové panelové domy. V těchto domech nejsou výtahy. V posledních 5 letech probíhá výstavba nových vysokopodlažních domů o 13  patrech ve kterých se výtahy už nachází. Staré domy se demolují neboť nesplňují dnešní normy po seismologických požadavcích. Rodinných domů v PK je i z dob minulých velmi málo, posledních 10 let se tu pomalu začínají objevovat. Nemalá většina obyvatel PK v posledních rocích žije za městem v chatách u kterých mají malé zahrádky. To nejenom v létě ale i celoročně a do PK přijíždí do zaměstnání. Hrubé stavby domů, jak rodinných tak i vícepodlažních tvoří hluboký základ, stěny jak obvodové tak i příčky,litý železobeton. Dům se potom obkládá většinou ocelovými pokrytími. Další typ staby velkých i menších objektů , jako jsou vícepodlažní obchody, sklady apod.tvoří kostru svařovaná konstrukce, stěny sádrokarton, podlahy litý železobeton. Asi vás to udiví, ale staví se tu po celý rok i v zimě při mrazech – 10°C.

▲Nahoru na stránku▲


Osídlenost  poloostrova

Podle posledního sčítání z roku 2017 zde žije 314 729 obyvatel. Hustota osídlení na 1 km2 připadá 0,68 obyvatele. Největší hustota osídlení tohoto poloostrova je mezi PK a Jelizovem a jim přilehlých obcích. Celkem se tu nachází 88 osídlených míst z toho 3 města, 56 vesnic a 29 osad. Z toho počtu pouze 3 města, Petropavlovsk Kamčatský kde žije 180 454 obyvatel, Jelizovo s počtem 35 569 obyvatel a Viljučinsk který se nachází na jižním pobřeží Avačínského zálivu má 25 401 obyvatel. Mezi větší vesnice městského typu patří Milkovo (8 521), Ključi (5 726) a Usť Kamčatsk (4 352). Národnostní zastoupení obyvatel se skládá převážně z rusů, ukrajinců, v menší počtu tu žijí uzbekové, kazachtánci, moldavané, tadžici, arméni, číňané a korejci. Evropanů je tu jako šafránu němci, francouzi, španělé, poláci a já. Celkem je nás z Evropy 12.  Největší nárust obyvatel za celou historii byl v Petropavlovsku Kamčatském v období roků 1980 -1998. Město se svou zástavbou se markatně rozrostlo. Za několik let ale nastal zvrat. Podle statisky od roku 2000 se Kamčatka pomalu vylidňuje, je to zhruba 1500 obyvatel ročně. Ikdyž se stát už dávno v minulosti snažil zákoně zvýhodnit různými koeficienty, příplatky,sociálními příspěvky  nejenom občany žijící na Kamčatce, ale na celém dálném východě tak, aby zde žili a neopouštěli tuto oblast, nepomáhá to. Mezi tyto výhody patří: jestliže zde odpracujete 10 let, tak se vám na důchod počítá dvojnásobek, tedy  20 odpracovaných let, důchody jsou tu vyšší asi o polovinu oproti druhým oblastem Ruska a to vzhledem k tomu, že je tu velmi draho. Jestliže už zde dostáváte důchod a odstěhujete se i do evropské části Ruska,výše důchodu se nemění. Do základního platu vám stát platí 35% severní nadbavky, jak se to zde nazývá. Dále je zde 54 kalendářních dnů dovolené. Jednou za dva roky proplácí letenku po hranici RF. To znamená, jestliže letím do Prahy přes Moskvu, dostanu proplacenou letenku do Moskvy i zpět.

Nárust obyvatelstva v Petropavlovsku Kamčatském v minulém století.

Počet obyvatel v jednotlivých obcích v roce 2017

Petropavlovsk Kamčatský 180454
Jelizovo  39 569
Viljučinsk 25 401
Milkovo    8 251
Ključi    5 726
Usť Kamčatskij   4 352
Palana   3 007
Pioněrskij   2 782
Korjaky   2 735
Razdolnyj    2 425
Ossora    2 107
Termalnyj    2 001
Usť Bolšereck    1 998
Esso    2 012
Nikolaevka    1 819
Ozernovskij    1 775
Sobolevo    1 721
Okťabrskij    1 642
Paratunka    1 619
Tigil    1 587
Vulkanij    1 534
Nagornyj    1 469
Tiličiky    1 423
Kozyrevsk    1 241
Novyj    1 134

 

 ▲Nahoru na stránku▲


Hospodářství 

Hlavní produkcí zdejšího průmyslu je rybolov jak na moři tak i v řekách, závody na zpracování ryby, mořských produktů a kaviáru, námořní doprava, dřevozpracující průmysl, výroba elektrické energie – geotermální elektrárny, diesel-generátory, větrné elektrárny, v této oblasti ojedinělé. Kamčatka není propojena elektrickým vedením z centrálním Ruskem. Na severozápadě poloostrova nedávno zahájena těžba plynu, který vede potrubím do centrální kotelny v PK. Za zmínku stojí, že na pozemních prácech a pokládání potrubí v bažinách se podílel v letech 2002 -2006 český podnik Plynostav Pardubice. Lodí tu bylo dopraveno mnoho českého zařízení a techniky. Ještě je zde možné uvidět pozůstatky. Nedávno tu ještě jezdila jedna T- 815. V posledních rocích se ve větší míře rozvíjí těžební průmysl – těžba zlata, stříbra, niklu, kobaltu, platiny a uhlí. Chov sobů, kožešinové zvěře a dobytku, v male míře zemědělství (pěstují se zde brambory, zelí, květák, mrkev, červená řepa), mlékárenský průmysl (výroba mléka,tvarohu,smetany a jogurtů , bez konzervantů – velmi kvalitní, zdravé a chutné výrobky), potravinářský průmysl – (výroba marmelád a džemů z místních lesních plodů), opravárenství a turistika. Na Kamčatce není žádný chemický závod, je zde velmi čisté ovzduší a také čistá voda v řekách kterou možno pít.

▲Nahoru na stránku▲


Dopravní síť

Kamčatka není nijak spojena s pevninou silnicí ani železnicí. Místní síť silnic na tomto polostrově velmi malá a velmi nekvalitní. Jak samotném Petropavlovsku tak i v jiných oblastech. Udává se, že je tu současně na 3014 km automobilních cest. Hlavní centrální cesta vede z PK údolím kde protéká řeka Kamčatka na severo-východní pobřeží až do Usť Kamčatska. Z této hlavní cesty je za  Sokočí obočka ze které pokračuje cesta k západnímu pobřeží do Usť Bolšerecka, je pouze zpevněná navážka, šotolina. Další odbočka z této centrální cesty je před Kozyrevskem. Cesta také pokračuje směrem na západ přes Anavgaj do Essa, které se nachází přímo v centru poloostrova ,taktéž je jen prozatím zpevněná. Cesty v samotném Petropavlovsku, Jelizovu a jeho okolnich vesnicích jsou asfaltové, kvalita špatná. Cesta z PK do Sokoče je asfalt, který je položen až do Milkova. Potom pokračuje opět pokračuje šotolinka, která je v suchých obdobích velmi prašná. O rovnost povrchu na takových úsecích se starají grédry, které po nějakém čase srovnávají nerovný povrch, většinou to bývá po deštích. Na této hlavní centrální silnici výše na sever probíhají v současné době na mnohých úsecích přípravné pozemní práce. Dochází k vyrovnání,budování nového základu a rozšířovaní této hlavní cesty. Kácí se stromy, zpevňuje se okraj, budují se nové mosty a následně se po úsecích klade na mnohých místech asfalt. Je naplánováno, že by asfalt měl být položen až do Ključi. Zde to trvá velmi dlouho, protože přípravné práce nemohou probíhat celý rok a období kdy je možné klást asfalt je krátké. Tato centrální cesta je i udržovaná přes zimu. Pokud se stane že např.po sněhové bouři napadne více sněhu je po několik dnů uzavřena. Ostatní pobřežní vesnice a osady jsou dostupné pouze letecky, velmi zřidka lesními cestami, kdy Kamaz nebo Ural mnohdy musí přejíždět přes několik řek nebo samými korytami. Na takových trasách jsou případy, kdy někteří nezkušení ale mnohdy i zkušení řidiči mnoho riskují. Vjedou do řeky ve které je vysoká hladina vody a velmi silný proud a proud je unese a jsou rádi ,že si zachrání svůj holý život. Nejeden řidič svou nerozvážností tu přišel o svůj náklaďák. V zimních měsících se do takových nedostupných obydlených míst jezdí zamrzlými údolími a po zamrzlých řekách, tyto cesty jsou vyznačeny i na mapách a nazývají se zimnik.Tak se dopravuje např.stavební materiál a to co je těžké, aby se v létě mohlo potom budovat. Letecky dopravovat by to bylo drahé. Po Kamčatce a na Komandorské ostrovy přepravuje cestující místní letecká společnost. Létají tu jak vrtulníky Mi-8, tak i malokapacitní letadla jako AN-26, Jak-40 a nelze opomenout na náš turbolet L-410 UVP, který tu nazývají Čeburaška. Jsou s ní velmi spokojení, v jejich leteckém parku mají 5 kusů. S ostatní pevninou jsme pouze spojeni vnitrostátními a mezinárodními lety.Denně létají linky z Moskvy, Vladivostoku, Chabarovsku, Sachalinu v letní sezonu i ze Sant Petersburku. Jednou za týden Magadan a několik přímých charter letů do Vietnamu a Thajska. V zimě je doprava omezena, v letních měsících rozšířena kdy zde létají spoje z Kanady, Korey a Japonska. Lodní doprava tu funguje převážně nákladní, protože vše co se tu dostane je většinou lodí. V předminulém roce zde otevřelo nové lodní přístaviště pro cestující, ale bohužel vůbec není využito. Není tu žádné spojení s druhými oblastmi po moři. Funguje tu jen jedno spojení a převozu cestujících a to s Komandorskými ostrovy. Zpravidla asi jednou za měsíc a to podle počasí. V sezonu tu připlouvají velké zámořní výletní lodě s turisty, objevuje se jich tu za sezonu asi 6. Z toho žíjí místní cestovky které jim poskytují své služby. Po PK funguje MHD, jezdí tu pouze  autobusy a mikríky, tak jsou zde nazývány málé dodávkové automobily pro 7-10 pasažérů. Mezi PK a ostatními místy v různých oblastech které jsou dostupné po hlavní cestě na sever a na západ jezdí denně autobusové linky. Jako příklad uvedu linku z PK do Usť kamčatského vyjíždí autobus v 8:00 ráno a v Ključi je asi něco po 18 hodině. Zde přesednete na Kamaz a pokračujete do Usť kamčatského, kde přijedete okolo 24 hodiny v noci pokud je dobrá suchá cesta neboť jedete i lesy po nezpevněných cestách. V jeden směr stojí jízdenka asi 3000 rublů. Taxi služby jsou pouze v PK a Jelizovu. A tomuto se asi budete pravděpodobně divit. Petropavlovsk Kamčatský je v Rusku na druhém místě v počtu kusů automobilů na jednoho obyvatele města, první místo zaujímá Vladivostok.

▲Nahoru na stránku▲


Rekreační a léčebná místa

Nedaleko samotného Petropavlovska Kamčatského asi 45 km jiho-západně se nachází velmi známý kurort „Paratunka“ je to vesnice s mnoha termálními bazény jak s filtorvanou tak i přírodní termální vodou. Ve většině se možno i ubytovat. Je jich tu okolo 27. Nachází se zde také lázně a sanatoria. Zde se léčí jak místní tak i ostatní obyvatelé z celého Ruska. Mezi další známé místo kde jezdí odpočívat místní obyvatelé jsou“ Malki „. Od PK jsou vzdálené 150 km na hlavní trase na sever za Sokočí. Zde jezdí i autobusy z PK. Jsou to přírodní termály – louže, zde je ubytování v malých chatkách a nebo vlastních stanech. Otdud pochází i známá kamčatská minerální voda Malkinskaja. Mezi další známé léčebné místo patří Načiky a Ozerky. Nachází se za Jelizovem. Mezi další, ale velmi vzdálené rekreační místo patří Esso. Nachází se v centrální části poloostrova. Zde nachází velký veřejný obecní bazén z nefiltrovanou vodou a také několik soukromých bazénů i s ubytováním. Každý den jezdí z PK autobus, vyjíždí v 8:00, na rozcestí je asi v 16:00, tam je odbočka na Esso, kde vás vysadí a vy se musíte dopravit 75 km stopem do samotného Essa. Taková je Kamčatka.

termální bazén v Paratunce

▲Nahoru na stránku▲


NP a chráněná území

Na území Kamčatského kraje zaujímá více jak 14,5 % z celkové plochy poloostrova chráněné území. Nachází se zde 6 obzvlášť chráněných přírodních lokalit federálního významu. Tři státní přírodní rezervace „ Krononocký park “ , “ Korjackij park“ a “ Komandorské ostrovy „.  Jeden přírodní park federálního významu „Južno-Kamčatskij„, dvě lázeňské oblasti –“ kurort Paratunka “ a “ Malkinskie mineralnye vody „. Dále ještě 4 přírodní oblastní parky regionálního významu „Južno-Kamčatskij “ , “ Nalyčevskij “ , “ Bystrinskij “ a “ Ključevskij „. Dále 22 přírodních rezervací a 116 přírodních památek. Do všech národních parků a chráněných oblastí je nutné vyřizovat speciální povolení.

NP –Nalyčevo

▲Nahoru na stránku▲


Mobilní pokrytí GSM

Mobilní síť na Kamčatce byla zprovozněna až v roce 2001. Největší oblast pokrytí je v Petropavlovsku Kamčatském  jeho širokém obydleném okolí. Ostatní pokrýtí poloostrova jen ve vesnicích, zony pokrytí malé a to ne ještě ve všech. Pokud cestujete i pohlavní centrální cestě na sever, tak se na této trase dovoláte jen pouze z několika málo míst a to za Jelizovem jen v Sokoči, Malkách, Galany, Milkovu, Kozyrevsku, Ključi a Usť Kamčatském. Místní operátoři MTS, Dalsvjaz,  Bilajn, Megafon a Tele-2. Ve volné přírodě a v oblasti vulkánů pokrytí není.


Zemětřesení 

Většina epicentra Kamčatských zemětřesení se nachází pod mořským dnem Tichého oceánu 30 – 150 km od východního pobřeží poloostrova. Zemětřesení tu bývá dost často, v průběhu roku většinou mnoho slabších, které neregistrujeme okolo 1-2 Richtrovy stupnice a větší okolo 3 – 4 už zaregistrujete. Pohybuje se celý dům, kymácí se lustry, obrazy, skřípe nábytek. Při 5-6 stupních je to už dosti silné padají věci z poliček  a obrazy, posouvá se nábytek a tvoří se praskliny. Slabější zemětřesení pokud stojíte není tak cítit, jestliže sedíte nebo ležíte je to cítit lépe. Většinou bývá několik krátkých otřesů  v délce asi 10 – 20 vteřin potom následuje pauza 30 vteřin a opět otřes ale už menší. To se opakuje někdy i 3x po několika minutách a v průběhu 24 hodin jich bývá po různu. Také dosti často se s otřesy setkáme hlavně při pobytech v přírodě, v oblastech u aktivních vulkánů východního hřbetu.

▲Nahoru na stránku▲


Speciality oblasti

Mezi nejznámější velmi chutné speciality patří bezesporu uzený losos, jak z něrky, čaviče a kižuče a také z nich čersvé rybí maso. Nelze opomenout známý kaviár, je nejlepší čerstvý, přímo z chyceného losose. Na minutku, jak se to zde dělá. Jinak ikru, tak se zde po rusky nazývá kaviár  je možné koupit po celý rok na  tržnicích bývá z čaviče, gorbuši, kižuče, kety aj. Už je ale bohužel s konservačními látkami a chuť je už samozřejmě  jiná. Prodává se na váhu nebo v konzervách. Samozřemě i čerstvý losos je vemi chutný neboť vyrůstá ve volné přírodě, v oceánu. V Evropě takového neochutnáte, neboť ty co koupíte v supermarketech jsou z farmy a chuť a kvalita ryby s touto absolutně nedá srovnat. Z mořských ryb je také velmi chutný uzený paltus a mořský okoun. Okolní moře patří mezi nejbohatší místa na světě ve  výskytu velkého množství mnoha druhů mořských ryb  a dalších mořských živočichů. Proto je jich tu velká nabídka jako treska, paltus, mořský okoun, kambala, mintaj aj. Často vyhledávaný je také čerstvý kamčatský krab, je to největší krab na světě, někteří jedinci dorůstají 170 cm. Tradiční jídlo této oblasti je rybí polévka z losose, která se nazývá Ucha. Mezi další neznámé speciality tu patří jikra z mořského ježka. Dále je tu možné běžně koupit sobí maso. V severních oblastech Kamčatky se chovají volně v přírodě několikatisícové stáda soba severního na  maso, které se i vyváží na export. Místní produkce potravin je velmi nejenom chutná ale hlavně zdravá.

▲Nahoru na stránku▲

Nejnovější příspěvky