Termální prameny


Termální prameny

Na Kamčatce je asi 150 skupin horkých termálních pramenů, přičemž každá z těchto skupin zahrnuje desítky či stovky míst s vyvěrající teplou nebo studenou vodou.Teplo, které ohřívají podzemní vody dodávají v podzemí ještě nevychladlé horniny nebo magma spolu s uvolňovanými plyny, které představují pozůstatky sopečné činnosti. Z plynů je to většinou azot a metan. Výskyt horkých pramenů však není vázán jen na oblasti s aktivním vulkanismem, ale vyskytují se i v podnoží již vyhaslých sopek a svědčí o tom, že magma skryté v hlubině chladne jen velmi pomalu. Horká voda se na povrch může dostat buď jako pramen nebo jako gejzír. Mnohé z nich se nachází v místech kde k nim nevede žádná veřejná komunikace a mnohdy z tohoto důvodu jsou nelehko přístupné.

▲Nahoru na stránku▲


Paratunka

Tato velmi známá rekreační a léčebná oblast se nachází 60 km jižně od Petropavlovsku Kamčatského. Oblast těchto přírodních termálních pramenů se táhne v dolině řeky Paratunka v délce 30 km. Po této řece je také nazvána vesnice Paratunka. Celkem se tu nachází tři velké skupiny termálních pramenů. Vrchní – Paratunské s teplotou 39-70 о  C, se nachází jihozápadně od vesnice Paratunka nedaleko od cesty která vede k Mutnovské geotermální elektrárně. Leží na východním sklonu hory Gorjačaja v lestnatém porostu ve výšce 70 m nad úrovní dna doliny. Najdeme je podle oblak páry vystupujícího z lesa. Střední – Paratunské s teplotou 55 – 82 о C se nachází ve středním toku po obou stranách řeky Paratunka. Nižní – Paratunské s teplotou do 90 о C v okolí vesnice Paratunka.  Po obou stranách příjezdní hlavní cesty do Paratunky se nachází mnoho rekreačních, léčebných a ozdravných zařízení. Rozkládají se v délce asi 5 km až do vesnice Termalnoe ve které se nachází také několik rekreačních zařízení. Tyto báze oddycha, jak je běžně zde nazývají  slouží nejenom pro běžný denní odpočinek místních obyvatel  ale také i pro lečebné a ozdravné pobyty pro dospělé a děti které zde přijíždí i z druhých oblastí Ruska. V každém tomto zařízení se nachází bazén s termální vodou a také ubytování hotelového typu. Jsou v provozu celoročně. Najdeme tu také několik sanatorií a od roku 2017 tu fuguje i jedno aqaacentrum. Převážně se tu léčí se tu pohybové ústrojí, soustavy páteře a kožní a gynekologické nemoci.

▲Nahoru na stránku▲


Termální prameny v Esse

Oblast Essa je velmi známá svou hydrotermální činností a je také známá svou odlišnou krajinou které tvoří okolní modřínové lesy. Je proto také mnohdy nazývána Kamčatské švýcarsko. V jeho okolí a samotném Essu se nachází několik termálních pramenů. Appapelskie, Oksinskie, Bystrinskie a Uksičanskie které se nachází na okraji Essa u řeky Uksičan pod horou Pioněrskaja. Esso je na Kamčatce místem kde je celá vesnice vytápěna termální vodou. Pod obcí se nachází velké termální podzemní jezero. Teplá voda je nejenom zavedena do domů které jsou ní vytápěné, ale také do foliovníků kde pěstují okurky, rajčata, papriky ale také vinou révu. Najdete tu také velký veřejný termální bezplatný bazén.

Podrobnější informace najdete v sekci  – Zajímavá místa – Esso

▲Nahoru na stránku▲


Zelenovské termální prameny

Nazývané Ozerki vzdálené od Jelizova 20 km pod Pinačevským pohořím. Nachází pod úpatím hory Ključevoj na levém břehu řeky Ozernoj, 16km od ústí a 12 km od vesnice Ozernovský.V těchto místech najdeme tu sedum hlubokých a několik mělkých přírodních termálních pramenů které mají teplotu 65 – 85 о C. Tyto termální vody obsahují zvýšené množství sirovodíku což je pro kamčatské termální prameny neobvyklé. Celoročně je tu také otevřené menší lečebné zařízení na pohybové ústrojí a soustavy páteře. V něm se nachází několik van a v areálu je také chladné přírodní jezero.

Nedaleko této termální bázy se nachází osada Kainyran ve které se nachází malý přírodní skanzen staveb obydlí původních obyvatel Kamčatky. Zde také pro turisty pořádají kulturní vystoupení s tanci a vyprávění o minulém i současném životě Korjaků,Čukčů, Evenů a Itelmenů. Program trvá 4 hodiny a jako občerstvení je podáváno tradiční jídlo – Ucha. Na památku se s nimi můžete vyfotografovat a také se případně obléci do jejich tradičních oděvů a zvěčnit se také.

▲Nahoru na stránku▲


Načikinské termální prameny

Nachází se v dolině řeky Plotnikovy 1,5 km severně od vesničky Načiki pod úpatím hory Zrcadlo Načikinskoe. Jsou vzdáleny od PK po asfaltové cestě  90 km. Hlavní skupina pramenů se nachází na vysoké plošině pravého břehu řeky Plotnikovy. Zabírá plochu 200 x 75 m na které najdeme 2 velké silné hluboké prameny a na 60 mělkých louží různých rozměrů s teplotou vody 27 – 80 о C. V dobách SSSR se zde nacházelo velké sanatorium. V současnosti je tu bazén s termální vodou a ubytovací zařízení hotelového typu s celoročním provozem. Tyto vody léčí pohybové ústrojí, sluchové ústrojí, gynekologické a kožní nemoci.

▲Nahoru na stránku▲


Termální prameny Malkinskie

Od  PK jsou vzdálené po asfaltové cestě 132 km. Tyto přírodní prameny se nachází v široké mírně zalesněné dolině 5 km východně vzdálené od vesnice Malki na levém břehu řeky Ključovky která tvoří  levý přítok řeky Bystré. Dolina kde se nachází termální prameny Malkinskie má šířku 0,4 – 0,5 km, kamenitý terén s řídkým listnatým porostem. Na nevelkém prostranství se nachází 6 skupin větších nehlubokých jezírek s kamenitými břehy přímo sousedí s nevelkou řekou. Teplota termální vody dosahuje do 84 о C. Dříve přímo termální voda vtékala do řeky. Buldozery zde navýšili terén tak aby se termální voda zadržovala. Vytvořilo se tu několik teplých nehlubokých jezírek. Zde možno spokojeně stanovat. Je to velmi navštěvované místo místních obyvatel. V přímém sousedství těchto přírodních termálních polí se nachází také rekreační centrum s bazénem a s domky na ubytování s celoročním provozem. Léčí pohybové ústrojí, soustava páteře, nervová soustava, poruchy sluchu a kožní nemoci. Najdeme tu také jediný závod na produkci minerální vody na Kamčatce – Malkinskaja.

▲Nahoru na stránku▲


Apačínské termální prameny

Nedaleko od vesničky Apača v dolině na levém břehu řeky Šikové se nachází 4 termální kotle. Mají průměr  2 – 4 m, hloubku 1 až 2 m a na dně vyvěrá několik pramínků horké vody s teplotou od 55 do 72 о C. Přítok je tak silný že z nich vytéká silně horká voda která vytváří nevelký potok. Nachází se tu  také bazén s termální vodou a ubytovací zařízení hotelového typu s celoročním provozem. Tato voda léčí pohybové ústrojí a kožní nemoci. Apača je vzdálená od PK 160 km.

▲Nahoru na stránku▲


Dolina Nalyčevo – termální a minerální prameny

Dolina Nalyčevo je velmi známá velkým množstvím termálních pramenů a jejich vlastnostmi v léčení. Je hojně navštěvován a v provozu je po celý rok. Nachází se nedaleko Petropavlovska Kamčatského ze severní strany Avačínské skupiny vulkánů. Je dostupná letecky, automobily s větší výškou podvozku z východní strany podél řeky Nalyčeva a přejezdem několika jejich přítoků nebo pěšky přes Pinačevský nebo Avačinský průsmyk. V zimních měsících pouze na sněžných skútrech.  Je součástí NP Nalyčevo který byl založen rou 1995 a v roce 1996 byl zařazen do UNESCO. Plocha parku zaujímá 287 155 ha. Na území parku se nachází 4 aktivní vulkány, v.Avačínský, v.Korjacký, v.Dzendzur a v.Županovský. Také je tu na 200 hydrotemálních pramenů a úkazů činnosti termálních a minerálních vod které jsou rozděleny do 7 skupin. Všechny tyto prameny se nachází z jižní strany řeky Pravaja Nalyčeva. Oblast tvoří mezihorní plošina – kotlina porostlá velkými travnatými plochami, poli borůvek a lesy s kamennou břízou. Kotlinu ohraničují dokola aktivní a vyhaslé vulkány. Od PK je vzdálená 60 km.  NP je rozdělen na několik části. Hlavní místo tohoto NP  je oblast nazývaná Centrální Nalyčevo. Zde se mimo mnoha termálních pramenů, říček, louží a jezírek také nachází správa NP a jsou to ubytovací zařízení po celou roční dobu. Park je více ale využíván přes letní období kdy je více možností jeho dosažitelnosti.

Nalyčevské prameny patří k největším a nejrozsáhleším termálním pramenům poloostrova, najdeme je po celém Centrálním Nalyčevu a v jeho širokém okolí. Termální vody Nalyčeva patří do velmi vzácných hydrochemických skupin. Svým složením ze středním obsahem mineralizace, jsou uhličité, křemičité, s obsahem arsenu, boru a vápníku. Základní skupina termálních pramenů  Centrálního Nalyčeva se nachází se mezi řekami Gorjačej a řekou Želtoj na ploše více jak 2 km2. Severozápadně nedaleko ubytovacího komplexu v řídkém lesním porostu s břízami a s otevřenými palouky se nachází plošina – kupol. Je z úsad travertinu o rozměrech 150 x 200 m. Na ní se nachází na 50 seskupení termálních pramenů. Okolo se nachází termální bláta. Vroce 1959 – 1960 zde probíhali výzkumné práce a bylo provedeno několik průzkumných vrtů které narušili podzemní termální cesty. To zapříčinilo, že došlo k zániku některých starých pramenů a ke zrození nových. Jeden vrt se z těchto dob zachoval. Je nazýván Kotel – Grifon Ivanova.Teplota vody v něm je 75 о C. Od něho teče přírodním korytem termální strouha na které se nachází dřevěný altánek s bazénkem.

Na tzv. Medvěží tundře se nachází 3 termální jezírka – louže, navzájem propojené termální říčkou. U každého jezírka se nachází převlékárna. Jezírka mají různou teplotu vody. Před prvním jezírkem se nachází nevysoká věž, slouží na pozorování medvědů. Při absolvování exkurze do Doliny gejzírů a na kalderu v. Uzon je na zpátečním přeletu zde krátká asi hodinová zastávka na koupání.

Gorjačerenskie prameny  tvoří 3 skupiny teplých pramenů, Verchnaja , Srednaja a Nižnaja skupina. Horní prameny jsou nejteplejší 43 о C, střední a spodní mají teplotu 39 о C. Nachází se na levém břehu po toku řeky Gorjačaja na úseku 2,5 km. Vyvěrají přímo z horní části levého břehu, při zvýšené hladině řeky jsou tyto prameny zatopené.V některých místech je voda příjemně teplá, od tud i název samotné řeky.

Želtorečenskie prameny zde se nachází dvě skupiny. Ve spodní části řeky v horní části pravého břehu řeky Želtoj se nachází jedna skupina, Verchnaja. Druhá je nedaleko od místa kde se vlévá řeka Želtaja v Gojačuju, na levém břehu se nachází Nižnaja skupina kterou tvoří mnoho nehlubokých malých termálních kotlů. Nejlépe je najdeme z rána kdy je chladno a jejich stoupající pára stoupá nad koruny stromů. Teplota vody těchto pramenů je 39 – 42 о C.

Šajbinskie prameny jsou rozloženy na pravém břehu řeky Šabnoj, 12 km jihovýchodně od hory Veršinskoj. Zde se nachází soustředěné dvě skupiny malých jezírek ze světle žlutě zabarveným dnem nacházejících se od sebe 1,5 km. Teplota vody  8 – 17 о C.

Kraevedčeskie prameny jsou soustředěné do mnoha skupin a vyvěrají  po obou březích řeky Tapovoj na úseku 2 km od jejího ústí. Teplota pramenů  52 о C.

Talovskie prameny  nachází se zde 3 skupiny pramenů. Najdeme tu jeden z exotických pramenů Nalyčevské doliny. Nachází se 2,6 km výše od ústí levého břehu řeky Porožistoj, je to pravý přítok řeky Šajbnoj. V délce 1,5 km se nachází 4 skupiny travertinových kopulí podobajícím se tvaru ostré pyramidy  které mají výšku více jak 2 m ze kterých z vrchu vytéká minerální voda s teplotou 8 – 31 о C . Jsou zbarveny do žluta díky obsahu arzenu a železa v této termální vodě. Také se zde nachází dvě jezírka s termální vodou, převlékárnou a domek inspektora NP.

Aagskie prameny se nachází v jihozápadní části Nalyčevské doliny 12 km severně od v.Korjackého v horní části řeky Čistoj. Jsou to prameny minerální vody které vyvěrají po obou březích této řeky a v některých místech i v samotném korytě.Prameny se nachází v délce 1 km a některé intenzívně plynují – bublají. Místo kde vyvěrají  je zabarveno jasně tmavě oranžově, to jsou úsady železa. Mnoho metrů níže po toku jsou v korytu řeky balvany, levý břeh je velmi strmý a v něm z prasklin z kterých vytéká minerální voda.Také se tu nachází neobvyklé železito-travertinové kopule podobajícím se tvaru ostré pyramidy  které mají výšku od 0,5  do 1 m ze kterých z vrchu vytéká minerální voda s teplotou od 11 až do 34 – 38 о C . Napočítáme jich asi 35. Aagská minerální voda má příjemnou nakyslou chuť a obsahuje na 90 % plynu CO2.

Korjackie prameny nachází se u severního podnoží v.Korjacký v horních tocích řek Šumnaja a Pravaja Nalyčeva. Je to větší skupina pramenů chladné minerální vody s teplotou do 10 – 15 о C  s obsahem kysličníku uhličitého. Tato minerální voda je příjemné chuti a má léčivé účinky.

▲Nahoru na stránku▲


Karymšinské termální prameny

Od PK jsou vzdáleny okolo 85 km jižně. Tyto přírodní termální prameny se nachází v úzké dolině dvou horských hřbetů se skalnatými vršky. Celkem jsou zde dvě skupiny termálních pramenů na levém přítoku řeky Karymšina. Nižnější prameny mají nevelký přítok s teplotou do 65 о C. Je zde proveden uměle vrt který je pod úpatím jednoho z hřebenů na rovné otevřené plošině se nachází dvě malá termální jezírka. Přímo sousedí s dravou horskou chladnou horskou řekou Karymšina. V okolí se nachází listnatý lesní porost. Jsou velmi hojně navštěvované místními. Léčí pohybové ústrojí a alergické kožní nemoci. Horní skupina je od těchto vzdálená 5 km proti toku řeky,má silnější průtok a teplota nepřevyšuje 28 о C.

▲Nahoru na stránku▲


Viljučínské termální prameny

Najdeme je v hluboké dolině nedaleko od břehů řeky Viljuča pod jihovýchodním úpatím v.Viljučínského. Místními také nazývané Rodnikovi nebo i Radonovy protože obsahují větší množství radonu. Nachází se zde ve 2 skupinách. Vrchní – Viljučínské prameny po levém břehu řeky na kterých jsou 4 malé termální kotly a menší jezírko, teplota vody 40 – 52 о C . Druhé Spodní – Viljučínské prameny jsou po pravém břehu. Od sebe jsou vzdáleny asi 1500 m. Spodní jsou více navštěvovány, termální prameny vytékají s termálních blátivých polí a mají slabý přítok.Teplota vody je 40 – 62 о C. Nachází se zde celkem 3 přírodní malá asi půl metru hluboká jezírka s černým bahnitým dnem. Jestliže se chceme k nim dobrat je nutné přejít studenou dravou řeku Viljuču. Na cestě k těmto termálům je na řece Viljuča krásný 40 m vodopád. Od PK jsou vzdáleny asi 80 km.

▲Nahoru na stránku▲


Mutnovsko – Žirovské termální prameny

Severo – Mutnovské termy nacházející se severně od fumarolných polí na sklonu v.Mutnovského. Najdeme je snadno. Nachází se tu několik termálních polí s mnohačetnými vývěry páry na kterých jsou ještě malé bahenní kotly s vřícím bahnem s teplotou kolem  100 о C.

Dačnye termální prameny se nachází 700 m severně od Mutnovské geotermální elektrárny mezi horou Skalistá a Dvojgorboj. Pro svou pestrou rozmanitost termálních úkazů tohoto místa jsou také nazývány Malá dolina gejzírů. Najdeme tu termální pole s vyvěrající párou, termální bahenní pole, malé kotle s vřící vodou, různé malé gejzírky, několik bahenních kotlů s různým zabarvením horkého bublajícího bahna. Nachází se zde také krásný pestře zabarvený svah posetý malými fumarolami, vyvěrající termální vodou v podobě malých různě zbarvených bublajících louží. Tyto všechny hydrotermální projevy se rozprostírají na velké ploše a některé jsou velmi dobře skryté. Je zde také několik přírodních termálních jezírek kde se možné koupat. Je to jedno z krásných míst v této lokalitě nedaleko od v.Mutnovského a v.Goreli. Toto místo doporučuji navštívit.

Odkaz na film Dačnye termální prameny >>> ZDE

Vrchní – Žirovské prameny se nachází v horním toku u ústí řeky Žírovské, na jejím levém břehu nedaleko Žírovského zálivu. Na velké ploše se nachází roztroušeno mnoho termáních polí s vývěry páry, baheními kotly a silně horkými bahnitými poli. Jižněji od těchto polí blíže k řece Žírovská se nachází termální prameny a termální jezírka s teplotou vody 60 – 72 о C.

Spodní – Žirovské prameny se nachází 9 km od ústí řeky Žirovské na pravé straně břehu. Zde se rozprostírá rozsáhlé prohřáté termální pole o ploše 120 x 60 m s teplotou na povrchu od 40 – 60 о C. Prameny  termální vody zde vytékají s vřících přírodních kotlů o průměru 2 metrů s teplotou 42 – 98 о C. Nachází se zde nevelká termální přírodní vana. Na levém břehu najdeme malé termální louže o rozměrech 150 x 70 cm  s teplotou 35 – 84 о C. V těchto loužích se nachází šedozelené vodní řasy.

Vojnovské  prameny se nachází na středním toku řeky Mutnovská, 18 km od v.Goreli. Prameny se nachází přímo v březích a korytu této řeky na úseku dlouhém 400 m. V tomto úseku je 5 skupin s bohatým přítokem termální vody s teplotou vody 84 – 92 о C.

▲Nahoru na stránku▲


Bannye termální prameny

Tyto termální prameny se nachází v Usť – Bolšerecké oblasti. Najdeme zde dvě skupiny, Velké a  Malé – Bannye termální prameny. Bolše – Bannye se rozprostírají na levém břehu řeky Bannoj u jejího horního toku. Zde na termálním poli o ploše1,5 km2 se nachází 24 skupin s různými hydrotrmálními projevy.Napočítáme jich zde celkově na 550. Jak v podobě malých vroucích a bublajících termálních louží, tak i fontánkujících, dokonce některé s gejzírným režimem. Zřídka jsou tu k vidění větší termální vřící kotly a malé bahenní kotle. Stěny a plochy okolí malých gejzírků jsou pokryty gejziritem různého zbarvení.

Termální pole

Malye – Bannye se nachází 5 km od Bolše – Bannych také na levém břehu této řeky. Zde se je najdeme na malé ploše 36 m2,  z které vytéká  několik horkých pramenů s teplotou vody 76 о C.

▲Nahoru na stránku▲


Termální prameny v oblasti v.Karymského

Tyto termální prameny se nachází v těsné blízkosti vulkánu Karymského, přímo pod jeho úpatím z jihovýchodní strany, 3 km od vrcholu. Najdeme je po obou březích řeky Pravé Karymčiny, která stéká z jižních svahů hřbetu Balagančik. Tvoří je 4 termální pole táhnoucích se v délce 2,5 km. Vrchní termální pole se rozprostírá 550 m od ústí řeky po obou březích v délce 900 m a šířkou kolem 100 m. Na pravém břehu se vytvořilo jezírko 15 x 20 m s teplotou vody  24 – 41 о C. Níže po proudu řeky, 200 m od pravého břehu se rozprostírá střední pole Tjoplogo – Teplého pramene a táhne se v délce 600 m při břehu, jeho teplota je pouze 16 о C. Spodní termální pole se nachází v dolní části pramene Bolšogo – Velkého, táhne se v délce 500 m. Na pravém břehu se na tomto poli nachází silný termální pramen s teplotou 24 о C. Na levém břehu najdeme suché termální pole z kterého jen vystupuje slabě pára. Z východní strany u podnoží tohoto vulkánu se rozprostírá Karymské jezero. Pět kilometrů od jeho jižního břehu se nachází termální prameny s názvem Prameny akademiky Nauk. Ty  jsou známé rozsáhlým počtem malých gejzírků s překrásným zbarvením gejziritů. Zde se také nachází teplé strouhy a velký počet malých bublajících jezírek.Tyto termální pole se táhnou v délce asi 2,5 km.

▲Nahoru na stránku▲


Timonovské termální prameny

Tyto termální prameny se nachází po obou březích úzké hluboké doliny levého přítoku řeky Padj Timonovskaja asi 2 km západně od hory Timonovské. Timonovské termální prameny vytékají přímo z okraje strmého břehu a také ze dna koryta řeky. Najdeme tu 15 přírodních kotlů a louží. Maximální teplota vody je v nich  45 – 46 о C, více často 23 – 33 о C. Vzhledem k okolnímu terénu jako je vysoké strmé pohoří a řeky jsou obtížně dostupné.

▲Nahoru na stránku▲


Ksudačinské termální prameny

Nachází se v jižní části poloostrova v kráteru v.Ksudač na severozápadním břehu jezera Ključevogo – Pramenitého, zde se nachází tzv. Gorjačaja – Horká pláž. Je to rovný břeh kráterového jezera jehož tvoří termální pole prohřívané spodními termálními prameny vytékajícími do jezera. Termální voda protéká spodními vrstvami pemzi do jezera. Prohřívaná část břehu je dlouhá 200 m a nachází se zde jedna termální přírodní vana. Teplota vody se pohybuje od 30 – 70 о C.Toto místo můžete navštívit při vrtulníkové exkurzi popsané v odkazu níže.

Podrobnější informace najdete v sekci –

Zajímavá místa – Vulkány – vulkány jižní Kamčatky – v.Ksudač

Zajímavá místa – Vrtulníkové exkurze – v.Ksudač a řeka Chodutka

▲Nahoru na stránku▲


Termální prameny Chodutka

Nachází se nedaleko v.Chodutky. Je to jedna z nejznámějších termálních řek poloostrova, nazývá se Pravaja Chodutka. Uprostřed lesa s kamennými břízami a luhy s vysokou trávou najdeme více jak dvě desítky silných pramenů horké vody. Prameny horké vody zde vytvořily jezero a říčku která se nazývá Gorjačaja – Horká. Teplá část říčky má šířku 15 – 20 m, délku asi 1 km. Horké vyvěrající rameny se nachází jak v březích tak i v korytě této známé říčky. Vyvěrající voda pramenů při břehu a při dně dosahuje teploty okolo 80 °С, vývěry mají průtok přibližně 115l za vteřinu.Termální voda v řece dosahuje teploty od 49 °С ve vrchní částí a v ústí do 37°С. Voda má křemičité složení a je léčivá. Pokud budete absolvovat vrtulníkovou exkurzi na Kurilské jezero v programu je návštěva této říčky s koupaním.

▲Nahoru na stránku▲


Termální prameny v Dolině gejzírů

Podrobnější informace najdete v sekci –

Zajímavá místa – Vrtulníkové exkurze – Dolina gejzírů

▲Nahoru na stránku▲


Termální prameny v kaldeře Uzon

Podrobnější informace najdete v sekci –

Zajímavá místa – Vulkány – vulkány centrální Kamčatky – kaldera v.Uzon

▲Nahoru na stránku▲

Nejnovější příspěvky