Jachta


Jachta

Kamčatka je místo kde je možno už nedaleko samotného města, které se nachází na severním pobřeží Avačínského zálivu vidět mnoho přírodních krás v podobě skalistých břehů, ostrovů, ale také mnoho zástupců z říše mořské fauny. Nejenom v blízkosti města, ale nedaleko směrem po jihovýchodním pobřeží je velké množství zálivů a ostrůvků. Pří slunečném počasí se zde naskýtají  kontrastní barevné pohledy na krásné strmé břehy, skály, ostrůvky různých tvarů, které jsou posety hnízdícími koloniemi mořského ptactva a břehy osídleny různými druhy ploutvonožců. Také v oceáně je na co se těšit, jsou zde vidět vorvani, plejtváci, delfíni a kosatky mnohdy i malé skupinky. Na ostrůvcích a březích možnost pozorovat lachtany, tuleně a také mořskou vydru. Z ryb možno ulovit kambalu, paltuse, mořského okouna, tresku, navagu aj. Právě proto tyto místa přitahují turisty k tomu, aby je navštívili a spatřili další z krás tohoto kouta země.

Tyto mořské exkurze, vyjížďky na jachtě předkládám v následujících různých variantách. Vše je závislé od toho, kolik času tomu chce návštěvník věnovat  a co vše by chtěl vidět. Vše zajišťuji na přání klienta. Jak pro jednotlivce tak i pro skupiny libovolného počtu. Na tuto vyjížďku je nutné vzít teplejší oblečení včetně čepice, vody oceánu  a větry jsou zde chladné i v létě. Na jachtě jsou dvě paluby, horní tvoří kapitánský můstek uzavřený ze třech stran, obvykle ještě s čtyřmi místy pro klienty. Ve spodní, uzavřené palubě se nachází jídelna, kde se ke stolu pohodlně usadí 12 osob. V průběhu plavby můžete také pobývat v zadní,  otevřené části jachty,  kde se po obou bocích nachází místa k sezení. Nealkoholické a alkoholické nápoje se nepodávají, možno si přinést. Na jachtě se podává pouze čaj a káva v neomezeném množství a také rozmanité jídlo v podobě našich specialit a darů moře.

▲Nahoru na stránku▲


Krátká exkurze

Jako taková základní nabídka je projížďka po Avačínském zálivu, nazývaná krátká. Je to přibližně šestihodinová vyjížďka programově omezená, je méně bohatá, poskytuje úzký pohled na přírodní úkazy, mořskou zvířenu tak i na občersvení. Probíhá jen na území Avačínského zálivu. Velikost skupiny od 6 – 20 klientů.

Samotný Avačínský záliv má plochu 215 km², v nejširším místě dosahuje 18 km a v ústí jen 3 km. Hloubka ve středu zálivu je 25 – 28 m a v ústí jen 6 – 14 m. Při pohledu na záliv zhora vypadá tvarem jako kulatý měšec v konci utáhnutý. Břehy zálivu tvoří malé zálivy, malé a větší poloostrovy, výběžky, strmé skalní stěny a obydlená část. Ze severní strany se rozkládá Petropavlovsk Kamčatský z mnoha přístavy, ze západu v tékají do zálivu řeky Avača a Paratunka a z jihu se nachází vojenské města Viljučinsk a Rybačij. V zálivu žije 32 druhů ryb včetně všech druhů lososa. Na skalnatých a kamenitých březích se vyvalují  lachtani a tuleni, při březích se vlnami  nechávají unášet mořské vydry. Blíže k místu východu ze zálivu možno spatřit defíny a také kosatky. Na skalních útesech a ostrůvcích se nachází kolonie hnízdících mořských racků, rybáci, čajky, kormoráni, alky a známí papuchalkové. Jsou tu také na skalních výstupcích při březích vidět hnízda orla mořského.

Při vyjížďce z přístavu se Petropavlovsk Kamčatský nachází z leva po směru plavby. Později se nám ze zadu otevře celkový pohled na město. Na horizontě za ním se tyčí majestátně v.Korjacký zleva a zprava v.Avačínský a Kozelský. Z leva vidíme nedaleko od skalnatého pobřeží z hladiny vystupující osamocený skalnatý hrot, nazývá se Čertův palec. Během plavby neustále kolem nás přelétají hejna papuchalků, kormoránů, alkounů a jiných mořských ptáků. Objevují se také na okolní hladině v průběhu plavby. Míjíme poloostrov Zavojka,je to nejjižnější část města PK. Plujeme dále při severním břehu a doplouváme ke třem vysokým úzkým skalám tyčících se nad hladinou. To jsou skály Tři bratři, místními nazývaní také jako ochránci města. Na nich jsou malé kolonie hnízdícího ptactva. Obeplouváme je dokola a měníme kurs plavby směrem jižní straně zálivu, blíže k ústí zálivu. Zde možné zahlédnout lachta ušatého – mořského lva, nazývaného sivuč. Bude-li přát štěstí dokonce i kosatky.

Připlouváme k ostrovu Staričkovu. Plocha ostrova je jen 0,5 km², severozápadní část je zvýšena asi na 150 m nad mořem, má krátký rovinatý vrchol sestupujicí k oceánu strmými svahy a svody. Na ostrově se nachází na 44 kolonií hnízdícího ptactva, jsou jich tu tisíce. Celkem tu hnízdí 14 druhů včetně několika vzácných druhů jako je kormorán červenolící, alkoun brýlatý a alkoun obecný. Ostrov Staričkov  se nachází nedaleko skalnatého pobřeží a je také obklopen řetězci malých ostrůvků. Dva větší z nich mají název Karualnyj a Časovoj. Při odlivu se jejich plocha zvětšuje. Na nich jsou shromaždiště vzácných druhů ploutvonožců, lachtana strakatého nazývaného něrpa a lachtana ostrovního nazývaného antur. Tato oblast je vyhlášena chráněnou přírodní rezervací.

Odtud směřujeme k dalšímu malému ostrovu nazývaný Babuškin kameň nebo i mimozemšťan. Je tak nazván, protože při pohledu z boka pod určitým úhlem se nám ukáže silueta hlavy ženy s uvázaným šátkem na hlavě.V druhém případě i jako hlava mimozemšťana.  Zde se nachází také kolonie hnízdícího ptactva.

V programu této kratší exkurze je asi hodina zastávky v Tichém zálivu. Je věnována příznivcům rybaření, mořskému rybolovu na udici, na těžko. V průběhu plavby jsou podávány místní speciality mořských plodů, krab, uzený losos, kaviár, tradiční jídlo ucha. To je polévka z losose. Dále je podávána káva, čaj,  sladkosti jako sušenky a bonbony. Také nakrájený salám, sýr, rajče a paprika. Nealkoholické a alkoholické nápoje se nepodávají, klienti si je přinášejí sami.


▲Nahoru na stránku▲


Dlouhá exkurze

Vyjížďka na jachtě na  otevřený oceán je velmi vyhledávaná pro pestřejší a obsáhlejší nabídku přírodních úkazů a především větší možností uvidět více zástupců zdejší unikátní mořské zvířeny. Je to asi 12-ti hodinová exkurze pro skupinu o počtu maximálně 12 klientů. Nazývá se dlouhá. Vyjíždí se v 9 hodin ráno a návrat je po 21 hodině večer. V tomto programu je zahrnuta návštěva všech míst které jsou v nabídce krátké projížďky po Avačínském zálivu. Ze zálivu se vyplouvá na otevřený oceán směrem na jih po východním pobřeží. Při pohledu na pobřeží se místy otvírají výhledy na vulkán Viljučinský a  později, více jižněji i na v. Mutnovský. Na pobřeží na vyvýšených skalách možno vidět v průběhu plavby několik hnízd orla mořského i samotného orla.

Během plavby se zastavuje na více místech, kde se rybaří na různé druhy ryb. Loví se zde běžně dva druhy mořského okouna, kambala, paltus, lenka, navaga, treska a byček. Z vašich úlovků vám hned  kuchařka připraví chutné občersvení. Během plavby je vidět na hladině lachtany, tuleně, mořské vydry, kolem přelétají kormoráni, papuchalci a jiné druhy mořského ptactva. Blíže k jihu můžeme zahlédnout kosatky, delfíny i některé druhy velryb. Pokud na takového zástupce narazíme kapitán se snaží připlout blíže

Dále pokračujeme na jih a na myse Kekurnyj se zastavujeme u skalnatého ploského skalního výběžku na kterém se nachází velké shromaždiště lachtana ušatého, mořského lva. Najíždíme pomalu blíže ke skupině, která se vyvaluje na tomto skalnatém poloostrůvku a zastavujeme. Asi  půl hodinky je na to aby jste je mohli pozorovat a v klidu vyfotografovat. Nachází se tu asi na sto jedinců. Zde se musíme chovat tiše, jsou velmi plaší. Většinou jsou na břehu samci z několika samicemi, ostatní jsou nedaleko na hladině v našem dohledu. Je zde velmi krásné prostředí okolních skalisek. Spolu s lachtany tu nedaleký kamenitý břeh obávají tuleni obecní.

Odsud dále pokračuje už nedaleko nacházejícího se Ruského zálivu. Je to hluboký rovnoměrně široký záliv který z obou stran ohraničují vysoké strmé svahy porostené zakrnělou olší nazývaný stlánik. V samotném konci se nachází dva vraky lodí, které obývají rybáři a pytláci. Tento záliv je bohatý na výskyt mnoha druhů ryb a také žraloka sleďového. Zde je asi hodinová zastávka s procházkou po pobřeží. Naskýtá se tu možnost krátkého odpočinku na pevnině. Nachází se zde vydatný zdroj čisté vody kterou je horská řeka stékající ze strmého sklonu. V dřívějšku tu zajížděli kolem proplouvající lodi načerpat zásoby pitné vody. Po krátkém odpočinku se odtud pomalu vracíme nazpět do přístavu. Budeme plout asi 3,5 hodiny. Během zpáteční plavby možno pozorovat okolí, jak pobřeží z lachtany, mořské vydry opdočívající na hladině tak i kolem poletující ptactvo. V průběhu této dlouhé exkurze je podáváno v průběhu dne neustále jídlo. Na uvítanou je prostřen švédský stůl na kterém je na talířích nakrájen salám, uzené maso, sýr, rajče ,paprika. K tomu ještě čaj , káva a sladkosti. Později speciality jako uzená ryba , krab, kaviár a místní tradiční polévka z losose nazývaná ucha. Vaše nachytané úlovky kuchařka usmaží a podává hned podává ke konzumaci. V konci plavby na večeři bývá smažený losos. Během dne je neomezená konzumace jídla, čaje a kávy. Nealkoholické a alkoholické nápoje se nepodávají, klienti si je přinášejí sami.

Nazpět se vracíme při západu slunce. Pobřeží kolem kterého jsme proplouvali během dne jsou krásně nasvícené zapadajícím sluncem a vykreslují pobřežní krajinu úplně v druhém podání. Tato exkurze je velmi programově obsáhlá hlavně v tom, kdy v jednom dni na malém území máte možnost uvidět mnoho druhů místní unikátní mořské fauny. Ve světě je to velmi ojedinělé. Zde máte vše soustředěno na jednom území,  od vulkánů, termálních pramenů, gejzírů, jezer, původních obyvatel, medvědů, táhnoucích lososů až po tyto mořské divy včetně našich místních čerstvých specialit. Pokud mají klienti zájem mohu zabezpečit potápěče, který naloví mořské ježky. Z nich je velmi zdravá jikra. Jsem zcela jist, že na tento den jen tak lehce nezapomenete a zůstane vám dlouho v paměti a budete na něj rádi vzpomínat. Tyto místa již dlouho navštěvuji, minimálně třikrát v každém roce a neustále mně udivují novými krásami.

▲Nahoru na stránku▲


Vícedenní exkurze

Vyjížďka na jachtě na  otevřený oceán na několik dnů s nocováním na jachtě případně i na břehu ve stanu. Maximální počet 5 klientů. Speciální program podle přání klientů zaměřený na vícedenní mořské rybaření na různé druhy ryb podle místa výskytu. Také speciální fotoexpedice zaměřené na fotografování mořských živočichů a ptactva. Jako jsou plejtváci, vorvani, kosatky, delfíni, lachtani, tuleni, mořské vydry, mořští orli a další široký sortiment ze zdejší ptačí fauny. Po celou dobu jsou předkládány dary moře a naše místní speciality. Zpravidla vyjíždíme na 3 až 5 dnů. Období pro zaručené exkluzivní snímky vorvaňů, plejtáků a kosatek je první polovina měsíce září. Na přání klientů je možnost i krátkodobého pobytu na pevnině na atraktivních fotogenických místech.

▲Nahoru na stránku▲

Nejnovější příspěvky